Gravstensvård Kalle Åberg

Gravstensarbete från år 2006.

Gravstensarbeten på Helsingfors, Borgå och Lovisa gravgårdar.

Gravstenar

Graveringar

Restaureringar:

– Förgyllning av text
– Målning av text
– Tvätt
– Riktning

Plattor

Hautakivihuolto - Kalle Åberg
Hautakivihuolto - Kalle Åberg
Hautakivihuolto Kalle Åberg
Hautakivihuolto - Kalle Åberg

Kontaktuppgifter